Polityka prywatności – RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. INFORMACJE OGÓLNE

W dniu 25 maja 2018 roku w życie wchodzi (RODO) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylające jednocześnie dyrektywę 95/46/WE z 1995r.

Rozporządzenie europejskie bezpośrednio i całościowo reguluje ochronę danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu jest ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów

„Magicl.pl”, jako Administrator odpowiedzialnie podchodzi do problematyki ochrony danych osobowych swoich klientów 🙂 i nie zbiera, nie zapisuje i nie przetwarza żadnych danych.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. A jeśli wysyłasz do mnie zapytanie przez formularz to jasne jest, że oczekujesz odpowiedzi więc odpowiadamy na maila, ale danych nie zapisujemy w żadnej bazie i nie wysyłamy mailingów.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

2. ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH

imię i nazwisko;
adres poczty elektronicznej;

Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest niezbędne do udzielenia informacji. Bo jedyne dane jakie są zbierane na stronie to te zawarte w formularzu kontaktowym

3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu

4. PRAWA KLIENTA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Klientowi przysługują następujące prawa:

Prawo do sprostowania – Klient ma prawo zgłosić do Administratora konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, lub przetwarzaniu danych.

Prawo do usunięcia danych – Klient ma prawo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku Administrator dokona niezwłocznego usunięcia danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – Klient ma prawo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych. W przypadku zasadności wniosku Administrator może jedynie dane przechowywać.

Prawo dostępu do danych – Korzystając z tego prawa Klient ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.

Prawo do przeniesienia – Korzystając z tego prawa Klient ma możliwość przeniesienia przez administratora danych bezpośrednio do innego Administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

Prawo do skargi – Jeżeli wykorzystane przez Administratora dane osobowe Klienta nie są związane z realizacją umowy handlowej, realizacją obowiązku prawnego lub nie stanowią prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nie jest prowadzona żadna baza danych osobowych, dane nie są zapisywane i gromadzone w zbiorach. Jedyny cel to formularz kontaktowy na stronie. Czy napisaliśmy to wyraźnie i dostatecznie dużo razy, aby pewne osoby nie straszyły brakiem RODO na stronie?